PIOTR POKORNY

Dyrektor Zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Specjalizuje się w ewaluacji i budowie systemów zapewniania jakości kształcenia oraz w prawie sektora nauki i szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa awansu naukowego. Od 2012 roku ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2013-2014 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2013-2014 oraz 2017-2018 uczestniczył w pracach legislacyjnych nad nowymi przepisami sektora szkolnictwa wyższego, przygotowując m.in. opinie, uwagi i poprawki obejmujące założenia oraz projekty ustaw na różnych etapach prac legislacyjnych. Autor szeregu interpretacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego.
Posiada doświadczenie trenerskie, zdobyte podczas szkoleń dla przedstawicieli ok. 100 szkół wyższych w Polsce.

Metody i narzędzia oceny kluczowych obszarów kształcenia

Piątek 10:00 – 12:00

Podczas warsztatu dowiesz się zarówno jak definiować jakość kształcenia, jak również jakie są kluczowe obszary procesu kształcenia, szczególnie istotne z punktu widzenia studentów. W dalszym etapie, w ramach elementów angażujących grupę, omówione zostaną zróżnicowane metody i narzędzia, które warto wykorzystywać w ramach wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia. Pozwoli to odpowiednio przygotować uczestników warsztatu do pełnienia kluczowych ról w procesie zapewniania jakości kształcenia. Dodatkowo, warsztatowa metoda pozwoli przedyskutować i wymienić zróżnicowane doświadczenia uczestników.

TOMASZ KOCOŁ

Tomasz Kocoł – radca prawny, absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnik studiów doktoranckich na WPiA UJ, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. postępowania oceniającego. W latach 2015-2017 roku Koordynator Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów UJ oraz członek Senatu UJ w latach 2011-2014. Współredaktor publikacji Students’ Guide, przygotowanej w ramach projektu Enhancing Internal Quality Assurance Systems Erasmus Plus
Project 2014-2016.

Zmiany w zasadach kształcenia studentów i prowadzenia studiów w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Sobota 12:30 – 15:00

Szkolenie obejmie swym zakresem zmienione zasady prowadzenia kształcenia na studiach wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia w sprawie studiów. W czasie szkolenia przedstawiciele samorządów studenckich zapoznają się nowymi wymaganiami dotyczącymi konstruowania programów studiów w oparciu o katalog efektów uczenia się z uwzględnieniem tzw. Polskiej Ramy Kwalifikacji. Szkolenie pozwoli zdobyć przedstawicielom samorządów studenckich wiedzę i umiejętności wymagane w procesie opiniowania nowych programów kształcenia, wprowadzania zmian w obowiązujących programach oraz w procesie okresowego przeglądu i monitorowania programów studiów.

MAREK KONIECZNY

Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aplikant radcowski w Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Rzecznik Praw Studenta. Wcześniej Wicemarszałek i Marszałek Parlamentu Studentów UKSW, Wiceprzewodniczący i Sekretarza Wydziałowej Rady Studentów UKSW, Członek Senatu UKSW i Rady Wydziału WPiA UKSW, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów, Dyrektor Biura Prawnego PSRP, Koordynator Projektów Młodzieżowych w Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Rzecznik praw studenta na uczelni. Czy jest potrzebny?

Sobota 10:00 – 12:00

Jako samorządowcy codziennie spotykamy się z problemami studentów dotyczącymi regulaminu studiów, postępowania nauczycieli akademickich, czy władz uczelni. Studenci oczekują od nas zarówno informacji na temat przepisów regulaminu studiów lub regulaminu pomocy materialnej, jak i wsparcia w sytuacjach, gdy nie są w stanie sami rozwiązać problemów. Naszym zadaniem jest porozmawiać ze studentem, ocenić problem, udzielić mu wszelkich informacji, a także w razie potrzeby wesprzeć go przed władzami uczelni. Szkolenie prowadzone przez Rzecznika Praw Studenta PSRP pomoże Wam w sposób praktyczny przeanalizować problem i zaproponować konstruktywne rozwiązania, propozycje działań. Szkolenie będzie opierało się na przykładowych zgłoszeniach, które wpływają do PSRP.

MAGDALENA KOZIARA

Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ekspert ds. Studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP kadencji 2017-2018. Studentka Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Aktywna działaczka samorządowa, wspierająca lokalne i ogólnopolskie inicjatywy studenckie. Organizator i rzecznik prasowa Szczecińskich Juwenaliów. Pochodząca z Kołobrzegu zawodniczka piłki siatkowej, multimedalistka Akademickich Mistrzostw Polski w barwach Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się zagadnieniami związanymi ze szkolnictwem wyższym, personal brandingiem oraz social media marketingiem.

MACIEJ MINISZEWSKI

Nazywam się Maciej Miniszewski. Mieszkam w Gdańsku, studiuję dwa kierunki, poszukuję czasu.  Na swoje pierwsze urodziny zostałem ubrany w przepiękną kraciastą kamizelkę i muszkę. Teraz, prawie 21 lat później, mija kolejny rok mojego zamiłowania do mody męskiej.  Uwielbiam lekkość Włochów oraz dystynkcję Anglików, książkę w zaciszu oraz podróże po świecie, wykwintne dania oraz burgera w macu. Lubię łączyć. Bo w każdym aspekcie życia warto szukać wspólnych cząstek, a nie konfliktów.

Budowa wizerunku

Piątek 12:30 – 15:00

Masz 11 s na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia. Pomoże Ci w tym odpowiednio dobrany dress code.
Spotkania na uczelni, konferencje naukowe czy samorządowe wymagają od nas odpowiedniego dostosowania ubioru. Poznaj z nami tajniki tworzenia personal code, jako elementu budowania marki osobistej.  Podczas szkolenia odpowiemy sobie na pytania czy jako studenci powinniśmy przełamywać, czy może sztywno trzymać się określonych zasad dress code oraz jak wyrazić siebie w sposób spójny i czytelny, tak byśmy byli postrzegani pozytywnie i profesjonalnie.

JAKUB GRODECKI

Absolwent studiów inżynierskich na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich oraz Pełnomocnik PSRP współpracy międzynarodowej i internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Delegat PSRP do Europejskiej Unii Studentów (ESU). W latach 2017-2018 członek Rady Studentów PSRP, a jednocześnie reprezentant Parlamentu na arenie Europejskiej. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących systemu edukacji, jakości kształcenia i mobilności studentów w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Poza działalnością w sektorze edukacyjnym w kręgu jego zainteresowań znajdują się m.in  społeczna odpowiedzialność biznesu gospodarka o obiegu zamkniętym i handel zagraniczny.


 

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego – Proces Boloński i Projekt Erasmus+
co dalej?

Sobota 10:00 – 12:00

Podczas szkolenia w formie wykładu i sesji Q&A uczestnicy mają możliwość zapoznania się z historią procesu bolońskiego jego głównymi założeniami i kierunkiem rozwoju. Na szkoleniu będzie możliwość skonfrontowania wspólnej wizji kierunku rozwoju Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego z realiami oraz doświadczeniami ze swoich uczelni. Czy rozwój szkolnictwa wyższego w Europie oddziaływuje na rozwój społeczeństwa w aspekcie ekonomicznym społecznym oraz środowiskowym?
Podczas spotkania poruszony zostanie także temat przyszłości mobilności akademickiej w ramach programu Erasmus+. w latach 2021-2027. Gościem spotkania będzie Przewodniczący organizacji ESN Polska – Radosław Łyko.

DOMINIK LEŻAŃSKI

Student Politechniki Łódzkiej na kierunku informatyka, od pierwszego roku studiów zaangażowany w studencką działalność samorządową. Od 2016 roku Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej oraz szkoleniowiec „Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym” na Politechnice Łódzkiej. W kadencji 2017-2018 członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, od 2018 roku ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP w kadencji 2019-2020. Doświadczony w realizacji wielu projektów społeczno-kulturalnych (m.in. koordynator Juwenaliów Politechniki Łódzkiej, koordynator obozu studenckiego, organizator konferencji studenckich oraz wyjazdów szkoleniowych) oraz ekspert z obszaru szkolnictwa wyższego.


Jakie plany na przyszłość i z czym są największe problemy – spotkanie otwarte

Piątek 10:00 – 12:00

Spotkanie będzie miało formę otwartej dyskusji o obecnych działaniach Parlamentu Studentów RP i przyszłości. Panel będzie budowany przede wszystkim przez uczestników i ma być inspiracją do dalszych, nowych działań PSRP na rzecz studentów i samorządów studenckich. Dla przedstawicieli będących pierwszy raz na Krajowej Konferencji to właściwe miejsce do poszerzenia wiedzy na temat PSRP. Nowe spojrzenie dla Władz statutowych będzie bardzo cenne. Zmieniające się podejście do aktywności studenckiej jest wyzwaniem dla PSRP i samorządów z całej Polski. Znajdźmy wspólnie rozwiązania i nowe pomysły. 

BOGDAN MAREK

Członek Rady Wykonawczej PSRP ds. kontaktów zewnętrznych, przewodniczący Samorządu Studentów SGH (2016-17), członek Prezydium Forum Uczelni Ekonomicznych (2018). Doświadczenie w budowaniu relacji z partnerami korporacyjnymi opiera na blisko 5 letnim doświadczeniu w pracy w samorządzie studenckim, organizacjach studenckich i NGO oraz ponad rocznym doświadczeniu zawodowym w konsultingu strategicznym.


PAWEŁ NOWAK

Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców od 2012 r., przedsiębiorca, Absolwent Administracji i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspert w zakresie negocjacji, komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych. 
Koordynator I i II Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w latach 2016 – 2018. W latach 2006 – 2016 Radny i członek Zarządu Rady Dzielnicy V Krowodrza. Autor wykładów: Wybitni Mówcy (Winston Churchill i Margaret Thatcher), Mów jak TED, Sztuka świadomych negocjacji. Jako ekspert z zakresu debat i wystąpień publicznych współpracował min. z: Kancelarią Prezydenta RP, MNISW, IPN, FRSE, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, PSRP, Szkołą Liderów, Polską Akademią Nauk.

Debata oksfordzka od podstaw

Sobota 10:00 – 15:00

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą dowiedzieć się czym jest debata oksfordzka i jak efektywnie i efektownie przemawiać. Podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zasady debaty oksfordzkiej oraz podstawowe sposoby tworzenia przekonujących argumentów. Uczestnicy dowiedzą się czym charakteryzuje się ten rodzaj debaty, jakie są role poszczególnych mówców, oraz jaka powinna być struktura mowy. Zapoznają się także z modelem SExI wyprowadzania argumentów oraz będą umieli rozpoznać podstawowe błędy popełniane podczas ich tworzenia. Warsztaty zostaną zwieńczone debatą oksfordzką na wybrany podczas zajęć temat, w której udział wezmą chętni uczestnicy szkolenia.

DAMIAN WIETRAK

Student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Wiceprzewodniczący Prezydium Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Członek Rady Wykonawczej PSRP, Ekspert ds. Studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej a także Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2017 roku pełnił funkcje Pełnomocnika ds. Kształcenia Zawodowego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polski, w 2018 roku Przewodniczący Komisji ds. Przedsiębiorczości PSRP. W latach 2015 – 2018 Przewodniczący Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Uczestnik i organizator wielu konferencji o zasięgu lokalnym jak i krajowym. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu kompetencji miękkich oraz fundraising’u. Prywatnie – pełen energii pasjonat lotnictwa oraz taniego podróżowania.

 

Budowanie relacji z partnerami biznesowymi

Piątek 10:00 – 12:00

Szkolenie jest skierowanie do osób, które zajmują się pozyskiwaniem sponsorów na organizowane wydarzenia i bieżącą działalność swojego samorządu studenckiego. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu pozyskiwania partnerów, budowania z nimi relacji oraz tworzenia spersonalizowanych i profesjonalnych ofert. Osoby obecne na szkoleniu dowiedzą się także jak właściwie dobierać potencjalnych partnerów biznesowych oraz jak prowadzić z nimi rozmowy, a także jak zwiększyć szansę na długofalową współpracę z każdym z pozyskanych sponsorów.

MICHAŁ DZIECIUCH

Michał, 23 – letni szkoleniowiec z Lublina. Od 2017 roku pracuje jako Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W obecnej kadencji Władz Statutowych zasiada w Radzie Wykonawczej oraz pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia PSRP. Swoją działalność rozpoczynał w murach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, gdzie aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Na swojej uczelni zasiada w wielu komisjach i gremiach decyzyjnych, których działalność dotyczy dydaktyki, jakości kształcenia oraz ochrony praw studenta. Prywatnie pasjonat historii bloku sowieckiego i fan skoków narciarskich.

Ankietyzacja

Piątek 12:30 – 15:00

Wokół ankiet ewaluacyjnych jakie studenci wypełniają krąży wiele mitów. Często zadajemy sobie pytania typu – “Czy uzyskanie wysokiego progu zwrotów jest możliwe?”, “Czy studenci potrafią wypełniać ankiet w sposób obiektywny?” “Czy wyniki ankietyzacji mogą mieć w ogóle wpływ na politykę jakościową uczelni?”. W trakcie tego szkolenia odpowiemy sobie na takie i podobne pytania. Do zagadnień związanych z zachęcaniem studentów do udziału w ankietyzacji podejdziemy od strony psychologicznej, formalnej i praktycznej. Dokonamy analizy najczęstszych błędów dokonywanych przy okazji tworzenia ankiet oraz zapamiętamy dobre praktyki, które przez swoją uniwersalność pozwolą na sprawne przeprowadzenie procesu ewaluacji na Waszych uczelniach.

KAROL FILL

szkoleniowiec, specjalista ds. imprez masowych i nie masowych na Uczelniach Wyższych. Absolwent logistyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Były przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej oraz Forum Uczelni Technicznych. Tematem organizacji imprez zajmuje się od przeszło 8 lat. Początkowo organizator, następnie dwukrotnie Vice-Koordynator a w latach 2015 – 2016 Koordynator Rzeszowskich Juwenaliów. Inicjator powstania rekomendacji dla szkół wyższych w zakresie bezpiecznego organizowania imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej lub nie masowej o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, organizowanej przez uczelnię wyższą lub samorząd studentów lub koło naukowe lub inną organizację studencką.


SESJA Q&A

Sobota 12:30 – 15:00

Imprezy –  widowiska (np. koncerty, zawody sportowe) organizowane w celach rozrywkowych. Jedne z głównych projektów organizowanych przez Samorządy Studenckie na Uczelniach Wyższych. Chcesz dowiedzieć się jak zorganizować je z rozmachem ale bezpiecznie? Przyjdź na SESJĘ Q&A, zapytaj eksperta i skorzystaj z jego doświadczenia.

GRZEGORZ KOLASIŃSKI

Seryjny przedsiębiorca i promotor działań przedsiębiorczych z 10 letnim doświadczeniem. Na co dzień #SzyjeInternety i prowadzę agencję Business Tailors Sp. z o.o. jako Digital Business Growth Expert / Co-Founder. Inspiruje innych do działania zaczynając od „DLACZEGO”!

W swojej karierze zawodowej pełniłem funkcję Pełnomocnika Rektora, Rzecznika Prasowego i wykładowcy na Uniwersytecie Rzeszowskim. Budowałem sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości w Rzeszowie oraz na Podkarpaciu – pomogłem ponad 200 startupom w rozwoju swojego biznesu. Jestem cenionym dydaktykiem, szkoleniowcem i trenerem biznesowym z zakresu: personal branding, social media, media relations, planowanie strategii i rozwój marki osobistej.
Przez ostatnie lata stworzyłem zespół profesjonalistów zajmujących się Digital Marketingiem i współpracujących z takimi markami jak: Park Rozrywki Energylandia, Salomon, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Global Investor Club, Business Link, UBS.
Doradzam korporacjom oraz małym średnim przedsiębiorstwom w Polsce. Posiadam bogate doświadczenie teoretyczne i praktyczne w zakresie strategii marki i komunikacji w mediach cyfrowych. Wierzę, że nie ma jednej miary, dla działań SEO, SEM i SOCIAL MARKETING’U. Dlatego dostarczam osobiste, pasjonujące i dostosowane usługi dla każdego Klienta.  Co najważniejsze za każdym razem pokazuję jak będę pracować, tak aby osiągane wyniki były realne, jasne i rzetelne.

FACEBOOK, jak myślałeś że się kończy – to dopiero się zaczyna!

Piątek 10:00 – 17:30

Podczas szkolenia dostaniesz praktyczne podstawy do rozpoczęcia działań komunikacyjnych w social media – pamiętaj, FB to tylko narzędzie, a tak naprawdę liczy się treść i wartość, którą będziesz przekazywać. Dowiesz się o trendach i kierunkach rozwoju mediów społecznościowych oraz jak działać, aby odnosić sukcesy nie tylko jako firma, ale również jako marka osobista.
Pamiętaj – Twoi fani mają za Tobą szaleć! Zdobądź z nami wiedzę, która pozwoli ci wyróżnić się wśród innych oraz zwiększyć zaangażowanie publikowanych postów.

Czego się nauczyłem wydając 1 mln złotych na reklamy w facebooku

Sobota 10:00 – 12:00

Świat reklamowy Facebook’a może przerażać, a Ty możesz czuć się w nim zagubiony. W systemie reklamowym musisz myśleć celami i grupami – operuj na nich, a dotrzesz ze swoim przekazem do wskazanych odbiorców. Powiem Ci jak uzyskać mierzalny zwrot z zainwestowanej reklamy w FB i Instagramie. Oprócz tego, podczas szkolenia dowiesz się jak robić remarketing oraz jak zrobić swoją pierwszą kampanię reklamową wraz z personalizowaną grupą docelową. Wejdź do świata mediów społecznościowych wyposażony/a w niezbędną wiedzę, tak by obyć się bez pomocy agencji reklamowej lub z wiedzą jak kontrolować agencję i z nią współpracować.

Chatboty na służbie samorządu – jak zautomatyzować komunikację ze studentami

Sobota 12:30 – 15:00

Do tej pory Messenger był tylko zwykłą platformą do odpisywania na wiadomości. Dzisiaj dzięki chatbot’om możesz w zautomatyzowany sposób prowadzić konwersacje z setkami klientów równolegle i to 24h/dobę. Messenger to najlepsza platforma do angażowania i zwiększania sprzedaży. Pokażę Ci jak prosto zaprogramować chatbota bez znajomości kodu java script.

DANIEL KOSTRZEWA

przedsiębiorca, trener, designer, marketingowiec. Absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki kierunków: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Inżynieria Biomedyczna.  Przez długie lata aktywista na rzecz społeczności akademickiej na terenie całego kraju. Certyfikowany trener biznesu, ukończył szkołę trenerów w pracowni Psychologicznej
Elżbiety Sołtys. Prowadzi szkolenia dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii oraz narzędzi multimedialnych. Założyciel i współtwórca firm technologicznych i eventowych: Multitech oraz Szok sp. z o.o. działających w sektorze organizacji wydarzeń, kampanii promocyjnych i multimediów. W swojej pracy współpracuje z wieloma jednostkami z sektora szkolnictwa wyższego m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Krakowska w których konsultuje, kreuje oraz wdraża nowoczesne rozwiązania promocyjne i informatyczne.


Design sprint – szybkie i efektywne projektowanie graficzne

Sobota 10:00 – 15:00

Plakat, ulotka, grafika, zdjęcie na Facebook potrzebna na wczoraj? – to codzienność w działalności samorządowca…
Podczas warsztatów postaram się rozwiązać problem szybkiego projektowania, generowaniem pomysłów oraz ich realizacji.  Wszystko będzie oparte na bezpłatnych narzędziach online.  Do udziału w warsztatach potrzebujesz komputera (myszka rekomendowana) oraz dostępu do Internetu (który będzie zapewniony).

SŁAWOMIR PRUSAKOWSKI

psycholog, trener, nauczyciel akademicki, doradca Trener Biznesu. Przeprowadził ponad 14.000 godzin szkoleń w tym ponad 1400 godzin Treningów Interpersonalnych (Bussiness-Relation Group Coaching). Posiada uprawnienia II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do prowadzenia Treningów Interpersonalnych. Współpracuje z wieloma organizacjami szkolącymi i uczelniami. Szkolił dla takich instytucji i firm jak: Urząd Miasta Bytom, Urząd Miasta Kraków, DOlnośląski Urząd Marszałkowski, PWC, Grupa Żywiec, Leroy Merlin, Unilever, BzWBK, EricPol, Tauron . Zajmuje się także działalnością prospołeczną. Szkoli nauczycieli Polonijnych wierząc, że tylko dobra jakość edukacji pomoże utrzymać tożsamość Polaków poza granicami. Laureat nagród za działalność prospołeczną (min. PolCul). Szkoli trenerów ucząc adeptów tego zawodu. Od 15 lat współpracuje z Uniwersytetem SWPS gdzie jako praktyk uczy studentów Psychologii budowania relacji z klientami. Prywatnie interesuje się fizyką wysokich energii i fotografowaniem.

Indywidualne konsultacje:

Piątek 10:00 – 17:30

Studenci będą mieli okazję porozmawiać o wyzwaniach, trudnościach w swoich działaniach. Konsultacje będą prowadzone w formie coachingu.

Być sobą i mieć przyjaciół

Sobota 10:00 – 12:00

Czy być sobą czy być dla innych? Ilu ludzi, tyle punktów widzenia. Różnimy się a niektóre z tych różnic wydają się być nie do pokonania.  Lubimy różnić się od innych ludzi i lubimy być podobni. W końcu zdobywamy różne doświadczenia, inaczej postrzegamy świat, mamy inne pasje, kierujemy się innymi celami czy wartościami w życiu. A poza tym zgodnie z duchem naszych czasów bycie indywidualistą jest pożądane. Kojarzy się z wolnością i niezależnością. Z drugiej strony oczekuje się od nas komunikatywności, łatwego nawiązywania kontaktów i umiejętnej pracy w grupie. A jeszcze przecież warto być pełnym akceptacji siebie i innych.  Podczas wykładu zostały omówione teoretyczne wymiary budowania relacji, a także różne sposoby ich tworzenia. Czy we współczesnym świecie można zachować autonomię i jednocześnie mieć dobre relacje z innymi? O tym jak być sobą i mieć przyjaciół będzie opowiadał podczas wykładu  psycholog Sławomir Prusakowski.

Świat snu

Sobota 12:30 – 15:00

W trakcie wykładu zamierzam przedstawić Państwu sen z różnych perspektywy. Historycznej, kulturowej, społecznej, ale przede wszystkim z perspektywy indywidualnej. Przeprowadzę Pastwa po królestwie snu zaczynając od tego jak ludzie patrzyli na sen w przeszłości próbując zrozumieć czym jest i do czego służy. Następnie skupimy się nad obecną wiedza społeczną i medyczną dotyczącą Snu i śnienia w oparciu o współczesne badania naukowe i wiedze opartą o EBA (Evidence based approach- podejście oparte na dowodach). Pokażę Państwu jak funkcjonują cykle snu dobowe i trakcie naszego snu, pokażę jak to może wpływać na naszą bezsenność i trudności z zasypianiem a także pokażęjak sen wpływa na pamięć i zapamiętywanie. Z tego obszaru już niedaleko do marzeń sennych i tego czym one są. Przyglądniemy się roli marzeń sennych i temu czy można z nich cos wyczytać o życiu, przeszłości czy przyszłości w zgodzie ze współczesnymi badaniami. A skończymy na możliwych zaburzeniach snu i tym co można robić aby samemu sobie pomóc oraz o tym gdzie w Polsce można szukać specjalistów lekarzy którzy mogą pomóc osobom z zaburzeniami snu w lepszym funkcjonowaniu.

Wersja krótka.
Tematyka wykładu:

 • Sen z perspektywy historycznej – jak nasi przodkowie widzieli sny.
 • Współczesna wiedza o śnie – podejście naukowe.
 • Cykle snu – dobowe i nocne – co powodują.
 • Marzenia senne – sny które przepowiadają przyszłość -czy to możliwe?
 • Zaburzenia snu – jak je nazywać i dlaczego przez nie trudno zasnać.

ŁUKASZ RUSAJCZYK

Ekspert z zakresu public relations oraz szkolnictwa wyższego, a także absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka, obecnie pracujący w firmie UST Global. Jednocześnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich oraz członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2017-2018 pełnił funkcje rzecznika prasowego, członka Rady Wykonawczej oraz przewodniczącego Komisji Informacji i Promocji Parlamentu Studentów RP, co przypadało na okres tworzenia oraz później wdrażania kompleksowej reformy szkolnictwa wyższego. Wcześniej w 2016 roku jako członek Prezydium Forum Uczelni Technicznych przeprowadził skutecznie pełen rebranding tej Komisji Branżowej, wdrażając całkowicie nowe podejście do obszaru budowania wizerunku, od przemodelowania polityki informacyjnej aż do zmiany identyfikacji wizualnej. Przedtem pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej w latach 2014-2016, gdzie był odpowiedzialny za relacje swojego Samorządu z dwudziestoma pięcioma tysiącami studentów tej uczelni, zarządzając jednocześnie trzydziestoosobową Komisją Mediów i Promocji SSPG.

Umiejętne pisanie pism 

Piątek 16:00 – 17:30

Każde pismo, pod którym się podpisujemy, kształtuje wizerunek nas i naszej struktury. Powinno zatem być sporządzone według najwyższych standardów, z zachowaniem zasad poprawności i staranności językowej. Nie można też zapominać, że zgodnie z ustawą o języku polskim wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym, a więc i samorządy studenckie, są zobowiązane do ochrony języka polskiego. Ochrona ta polega między innymi na dbaniu o poprawne używanie języka. Szkolenie omawia pokrótce najważniejsze aspekty dotyczące redagowania pism, wzorując się między innymi na materiałach opracowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

JULIA SOBOLEWSKA

Obecnie Dyrektor Biura Prasowego Parlamentu Studentów RP, w poprzednich latach m.in. Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, senator studencki w Senacie UW oraz przewodnicząca komisji Koordynacji Projektów ZSS UW. Studentka socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW i absolwentka dziennikarstwa ze specjalizacją public relations i marketing medialny, ekspertka ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oprócz PSRP realizuje się zawodowo w Inkubatorze UW. Uzależniona od powieści kryminalnych i tworzenia nowych list na Spotify.

Zarządzanie kryzysem w samorządzie

Piątek 10:00 – 12:00

Co robić kiedy podczas obozu zerowego sanepid zamyka Wam ośrodek? Jak się zachować, kiedy służby sanitarne szukają wąglika w Waszych kalendarzach akademickich? Na te i więcej pytań odpowiemy w trakcie warsztatu, ćwicząc na autentycznych sytuacjach kryzysowych. Dowiecie się jak się zachować w sytuacji kryzysowej, o czym należy pamiętać w trakcie zarządzania kryzysowego, a także jakie kroki można wykonać, by do pewnych sytuacji po prostu nie dopuścić.

MARCIN STYRNA

Trener z uprawnieniami pedagogicznymi, facylitator, doradca, przedsiębiorca, członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu. Przez lata aktywnie działał w samorządności studenckiej, sprawował m.in. funkcje: Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej czy Przewodniczącego Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa. Posiada długoletnie praktyczne doświadczenie w zakresie budowania i zarządzania dużymi zespołami. Jako konsultant oraz trener pracował dla firm oraz instytucji z następujących branży: lotniczych, ochrony mienia, medycznych, PR, HR, organizacji ogólnopolskich festiwali, produkcyjnych, fundacji, ogólnopolskich organizacji studenckich oraz uczelni. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach z zakresu: budowania zespołu, motywacji, wolontariatu, rozwiązywania konfliktów, strategii. Członek Rady Doradczej EURODOC – Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców z siedzibą w Brukseli. Biznesowo związany z kilkunastoma podmiotami w tym: CEO w S&O Partners (firmie konsultingowo-szkoleniowej), CEO w Business Tailors (spółce zajmującej się budowaniem i łączeniem metod kreatywnych z narzędziami digital-media), co-Founder oraz Przewodniczący Rady Fundacji w Fundacji Polska Innowacyjna (zajmującej się wspieraniem młodych polskich innowatorów).

Oferta milion warta – czyli zbuduj relacje i nie martw się już o pieniądze na eventy

Piątek 10:00 – 17:30

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób konstruować profesjonalną ofertę współpracy. W dzisiejszych czasach wymienienie gdzie pokaże się logo sponsora oraz ile razy prowadzący ze sceny powie kto jest sponsorem w ogóle się nie liczy. Skuteczne oferta współpracy opiera się na wartościach, profesjonalnym przedstawieniu wydarzenia oraz sposobu w jaki on jest organizowany. Profesjonaliści lubią pracować z profesjonalistami – przyjdź na szkolenie i przekonaj się jak tworzyć niepowtarzalne oferty współpracy.

Storytelling – buduj wystąpienia, które ciekawią i inspirują

Sobota 10:00 – 15:00

Wyobraź sobie że stoisz przed publicznością i masz do przekazania ważne treści. Na twarzach Twoich słuchaczy pojawia się zainteresowanie – słuchają Cię i od pierwszych minut wystąpienia są zaangażowani. Twoje wystąpienie wyróżnia się od pozostałych – budujesz napięcie by zaraz swoim dowcipem wywołać na sali salwy śmiechu. Emocje sięgają zenitu. A to wszystko dlatego, że tylko i aż opowiedziałeś fascynującą historię w temacie swojego wystąpienia. W skrócie właśnie tym jest storytelling. Serdecznie zapraszam w podróż po tworzeniu historii, które uruchamiają wyobraźnię i są zapamiętywane na długo.

TOMASZ WALECZKO

Psycholog, trener umiejętności społecznych. Pracuje ze studentami, nauczycielami, przedsiębiorcami. Prowadzi warsztaty, coaching i treningi interpersonalne. W pracy głównie koncentruje się na poszerzeniu perspektywy klienta i przygotowania go do stawienia czoła wyzwaniom zawodowymi i życiowym. Jest autorem kilku program rozwoju kompetencji społecznych. Zajmuje się badaniem efektów programów rozwojowych. Jako koordynator projektu wprowadza do Polski szwajcarskie narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję- BrainCore Education, pozwalające na dostosowanie metod edukacyjnych do indywidualnych potrzeb umysłu każdego ucznia.

Indywidualne konsultacje:

Piątek 10:00 – 17:30

Studenci będą mieli okazję porozmawiać o wyzwaniach, trudnościach w swoich działaniach. Konsultacje będą prowadzone w formie coachingu.

Buduj autorytet i wydobywaj potencjał z zespołu w 5 prostych krokach

Sobota 10:00 – 12:00

W oparciu o doświadczenia własne i 2 najskuteczniejsze modele kształtowania zespołów uczestnicy dowiedzą się na jakie elementy kłaść nacisk w swoich zespołach, w sobie jako liderze. Poznają dynamikę zmian w procesie, najczęstsze mechanizmy. Przede wszystkim doświadczą jak 5 prostych kroków może doprowadzić ich zespoły do efektu synergii.

Co tak naprawdę kryje się za konfliktem w zespole – diagnozuj przyczyny i rozwiąż konflikt

Sobota 12:30 – 15:00

W oparciu o doświadczenia własne i 2 najskuteczniejsze modele kształtowania zespołów uczestnicy dowiedzą się na jakie elementy kłaść nacisk w swoich zespołach, w sobie jako liderze. Poznają dynamikę zmian w procesie, najczęstsze mechanizmy. Przede wszystkim doświadczą jak 5 prostych kroków może doprowadzić ich zespoły do efektu synergii.

TOMASZ ZARĘBSKI

Tomasz Zarębski – Student prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od początku studiów angażuje się w działalność na rzecz środowiska studenckiego. W latach 2016-2017 Rzecznik Praw Studenta KUL. Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Dyrektor Biura Prawnego PSRP. Członek Rady Wykonawczej i przewodniczący Komisji ds. Prawnych Parlamentu Studentów RP w kadencji 2016-2017. Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych.

MATEUSZ CISEWSKI

Student IV roku prawa, Członek Rady Wykonawczej PSRP i Przewodniczący Komisji ds. Prawno – Socjalnych PSRP, Członek Komisji ds. Studenckich działającej przy MNiSW,  Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swojej codziennej działalności bezpośrednio związany z pracą nad aktami normatywnymi regulującymi funkcjonowanie środowiska studenckiego.

Regulamin studiów a zmiany na uczelni – warsztat konsultacyjny

Piątek 10:00 – 14:00

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza istotne zmiany na uczelniach w wymiarze organizacyjnym oraz dydaktycznym. Nowe regulaminy studiów muszą uwzględniać wszystkie modyfikacje wynikające z ustawy oraz rozporządzeń. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe kwestie, na które uwagę powinni zwrócić studenci zaangażowani w prace wdrożeniowe na swoich uczelniach. Najważniejszymi z nich są katalog praw studenta, opłaty za usługi edukacyjne oraz odpowiedzialność dyscyplinarna. Szkolenie będzie zatem obejmowało poszczególne studenckie prerogatywy ze zwróceniem uwagi na kwestie o charakterze procesowym.

Regulamin samorządu studenckiego a zmiany na uczelni – warsztat konsultacyjny

Piątek 15:00 – 17:30

MATEUSZ GAWROŃSKI

Od lat aktywnie zaangażowany w działalność studencką. W latach 2017-2018 Członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczący Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Studentów RP. W czasie kadencji aktywnie włączał się w tworzenie i wdrażania nowej ustawy regulującej obszar szkolnictwa wyższego i nauki. W latach 2014-2016 Przewodniczący Samorząd Studenckiego Politechniki Łódzkiej. W swojej działalności na Uczelni od samego początku uczestniczył w gremiach zajmujących się dydaktyką i jakością kształcenia na poziomie Wydziału i Uczelni. Od 2014 roku Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. Studenckich.

Obecnie Członek Zarządu Fundacji Politechniki Łódzkiej gdzie zajmuje się m.in. wsparciem działalności studenckiej oraz organizacją pracy Klastra w branży ICT. Student ostatniego roku studiów 2 stopnia na kierunkach Informatyka i Zarządzanie.

Rola samorządów studenckich w procesie zapewniania jakości kształcenia

Sobota 12:30 – 15:00

Jakość kształcenia to jeden z ważniejszych obszarów działalności samorządów studenckich. Jako reprezentanci ogółu studentów powinniśmy w znacznym stopniu angażować się w działalność związaną z zapewnianiem jakości kształcenia, ponieważ to my możemy skutecznie reprezentować studenckie opinie. Podczas szkolenia zapoznacie się z rolą jaką powinien odgrywać samorząd w procesie zapewniania jakości kształcenia. Poznacie wyzwania jakie podejmowane są w tym obszarze oraz dobre praktyki stosowane przez samorządy.

ADAM GAJEK

Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Europejskiej Unii Studentów w kadencji 2018/19, wcześniej wiceprzewodniczący ESU w latach 2017/2018 oraz członek Komitetu Wykonawczego ESU.

W swojej pracy skupia się na jakości kształcenia, z naciskiem na zapewnienie jakości, proces uczenia się, uznawanie kwalifikacji i partycypację studentów. Członek Komitetu Sterującego Zespołu Ekspertów ds. Zapewnienia Jakości ESU oraz były ekspert ds. zapewniania jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Członek Zarządu Wykonawczego EQAR. Od wielu lat działa w organizacjach studenckich. Wcześniej pełnił funkcję pełnomocnika ds. współpracy międzynarodowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) i przedstawiciela studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia w obszarze ekonomii i stosunków międzynarodowych.

 

 

Europejskie dobre praktyki w działalności studenckiej

Piątek 16:00 – 17:30

Podczas szkolenia porozmawiamy o dobrych praktykach z zakresu działania samorządów studenckich w Europie i możliwości ich adaptacji w Polsce. Wyzywania dla studentów są podobne we wszystkich krajach, różnią się natomiast rozwiązania. Porównamy ciekawe pomysły i przemyślimy to, czy uda się je realizować na Waszych uczelniach. Przygotujcie się na aktywne uczestnictwo i kreatywne myślenie.

MARCIN CHAŁUPKA

Kierownik Działu Legislacyjnego Politechniki Łódzkiej, radca prawny Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Komisarz Wyborczy w Lublinie I.

Od kilkunastu lat specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego i awansu naukowego.

W latach 2002-2006 szef biura Prawnego Parlamentu Studentów RP. 2006-09 związany z Fundacją Rektorów Polskich w tym jako doradca Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. W latach 2007-2009 ekspert formalno-prawny Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczestnik prac nad tworzeniem (2004‑2005) i nowelizacją (2009/2010) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym jako pełnomocnik Ministra NiSW. W latach 2013-15 w zespole ds. deregulacji Prawa szkolnictwa wyższego Fundacji Rektorów Polskich, w latach 2012-2016 wspierał zespół radców prawnych Politechniki Lubelskiej.

Autor cyklu publikacji nt. regulacji sektora szkolnictwa wyższego i awansu naukowego w Forum Akademickim, na portalu LUMEN, czy w Niezbędniku Akademickim, opinii prawnych, analiz problemowych, komentarzy do wybranych przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym. Więcej na www.chalupka.pl

Ustawa 2.0 i co dalej? Problemy z wdrażaniem i perspektywa trwałości.

Piątek 16:00 – 17:30

Nowa ustawa – wnioski z etapu wdrażania, pytania na przyszłość. 
 • Pozycja samorządu studenckiego w Statucie i Regulaminie Studiów.
 • Wybrane problemy interpretacyjne i ich rozwiązywanie.
 • Oczekiwania dalszych zmian prawa sektora.

  MICHAŁ KRZYŻOWSKI

  Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i studiów podyplomowych menedżerskich dla Kadry kierowniczej oświaty, trener współpracujący z firmą S&O Partners z zastosowania nowoczesnych metod projektowych w biznesie oraz budowania relacji dla biznesu. Designer w Business Tailors oraz Community Manager Idea Spot. Zawodowo współpracuje z Marquardt Design

  Przez lata aktywny działacz samorządności studenckiej, sprawował m.in. funkcje przewodniczącego Forum Uczelni Technicznych, członka Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP, przewodniczącego Komisji ds Współpracy z Komisjami Branżowymi PSRP, członek komisji przy RGNISW w MNISW i inicjator porozumienia Trójmiejskiego Porozumienia Studentów. Na macierzystej uczelni reprezentant studentów w organach uczelnianych..  

  Obecnie  członek rady ekspertów w projekcie Przygarnij Przestrzeń Fundacji Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim, współzałożyciel Fundacji na Dużą Skalę, prezes Instytutu Innowacyjnej Nauki, członek Rady Fundacji Polska Innowacyjna, panelista /ekspert podczas konferencji Młodzi od Łodzi organizowanego przez Architekturę MURATOR i tutor na warsztatach studenckich.

   

   

  KATARZYNA BĄK

  Absolwentka inżynierii mechaniczno-medycznej na Politechnice Gdańskiej oraz studiów podyplomowych Design Management na School of Form. Inżynier konstruktor z kilkuletnim doświadczeniem w projektowaniu 2D i 3D w myśl user-centered design, a także organizacji procesów projektowych. 

  Obecnie Product Designer – jednej z najszybciej rozwijających się firm projektowych i technologicznych w Europie, gdzie zajmuje się projektowaniem produktów cyfrowych (w tym UX, UI) dla klientów z całego świata.

   

  Najnowsze narzędzia kreatywne służące do generowania pomysłów na nowe działania w samorządzie

  Piątek 12:30 – 17:30

  Na pewno znacie ten moment, kiedy szukacie pomysłów na nowe gadżety, które przyciągną najbardziej wybrednych, czy też pomysłu na atrakcje podczas wydarzenia, które zostaną wszystkim w pamięci na długo, ale… w głowie pustka. Może brakuje Wam inspiracji lub jakiegoś punktu zaczepienia? Podczas wielu szkoleń słyszycie o metodach pobudzania kreatywności – każdy zna np. burzę mózgów, metodę łatwą w zastosowaniu, ale przez swoją uniwersalność często mało efektywną. W niektórych przypadkach potrzebujemy po prostu narzędzia bardziej konkretnego niż rzucanie pomysłami i zapisywanie ich na ścianie. 
  Jeśli zgadzacie się z powyższym to ten panel jest właśnie dla Was. W trakcie warsztatów pokażemy Wam w praktyczny sposób kilka metod na świadomą stymulację kreatywności w zespole. Wybrane metody, nie tylko pomogą Wam przyspieszyć proces “wymyślania”, ale na ich podstawie będziecie potrafili stworzyć własne narzędzie perfekcyjnie dostosowane do okoliczności – w kontekście tworzenia nowych działań w samorządzie.

  MICHAŁ GAJDA

  Prezes Zarządu Fundacji CRE8, specjalista ds. badań i projektów w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, członek zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania szkół doktorskich w Politechnice Warszawskiej, doktorant. W latach 2015-17 Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, były członek Rady Narodowego Kongresu Nauki, a 2007-8 Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, od 2004 roku aktywny działacz społeczny studencki, doktorancki.

  Co warto wiedzieć by radzić w Radzie Uczelni?

  Sobota 10:00 – 12:00

  Syntetyczne przedstawienie zakresu kompetencji i obszarów aktywności rad uczelni. Dyskusja na temat tego, gdzie studenci powinni podejmować aktywność i zabierać głos – sprawy studenckie w radzie uczelni, czyli jakie? Jak dobrze przygotować się do tej roli, by zbudować pozycję pełnoprawnego uczestnika posiedzeń rad uczelni? Jak skutecznie wykorzystać radę uczelni by walczyć o sprawy studenckie na uczelni?
     
    Kontakt

    Parlament Studentów RP
    00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/16
    sekretariat@psrp.org.pl
    +48 506 188 880
    www.psrp.org.pl

     

    Napisz do nas!

    3 + 7 =