Prelegenci

Adam Bodnar

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam Bodnar – Instytut Prawa, Wydział Prawa w Warszawie, profesor uczelni w Katedrze Prawa Publicznego i Międzynarodowego

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur.
Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w szczególności z zakresu praw człowieka. Jego praca doktorska „Obywatelstwo wielopoziomowe w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej” uzyskała wyróżnienie w konkursie „Przeglądu Sejmowego”. W 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego rozprawa habilitacyjna została opublikowana w książce „Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny” (Wolters Kluwer).
Uhonorowany Nagrodą Rafto za obronę praw mniejszości i niezależności sądów w Polsce (2018 r.). Rok później otrzymał też Nagrodę Praworządności (Rule of Law Award), przyznaną przez World Justice Project. W 2020 r. został odznaczony francuskim Orderem Legii Honorowej w randze kawalera. W tym samym roku laureat nagrody specjalnej Korony Równości, przyznawanej przez Kampanię Przeciw Homofobii, oraz nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego.
Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady z zakresu praw człowieka, a także zajęcia na temat realizacji standardów konstytucyjnych i analizy aktualnych problemów w prawie polskim.

Paweł Chruszczewski

Head of Action Labs in SpeedUp Education Foundation, Analityk finansowy, współpracował z McKinsey & Company, CEMS Global Alliance, Google, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, aktywny działacz społeczny, zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych. Zaangażowany w działalność projektowo badawczą z sektora B+R.

Karol Fill

Absolwent logistyki na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej kadencji 2014 – 2016. Przewodniczący Prezydium Forum Uczelni Technicznych kadencji 2016. Szkoleniowiec z zakresu tematyki bezpieczeństwa, logistyki i organizacji imprez masowych, ofert sponsorskich oraz negocjacji. Producent imprez masowych i niemasowych oraz koordynator projektów. Związany z branżą eventową i gastronomiczną.

Michał Klimczyk

Student Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, były przewodniczący Samorządu Studenckiego PRz, działacz Parlamentu Studentów RP, w tym jako członek Rady Studentów kadencji 2019-2020. Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sekretarz Kolegium Elektorów PRz w wyborach organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024. Student kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na specjalności pilotaż.

Grzegorz Kolasiński

Seryjny przedsiębiorca i promotor działań przedsiębiorczych z 10 letnim doświadczeniem. Na co dzień #SzyjeInternety i prowadzi agencję Business Tailors Sp. z o.o. jako Digital Business Growth Expert / Co-Founder. Inspiruje innych do działania zaczynając od „DLACZEGO”! 

Budował sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości w Rzeszowie oraz na Podkarpaciu – wsparł ponad 200 start-upów w zakresie digital marketingu. Jest cenionym dydaktykiem, szkoleniowcem i trenerem biznesowym z zakresu: personal branding, social media, media relations, planowanie strategii i rozwój marki osobistej.

Przez ostatnie lata stworzył zespół profesjonalistów zajmujących się Digital Marketingiem i współpracujących z takimi markami jak:

✅ Park Rozrywki Energylandia
✅ Salomon
✅ Politechnika Krakowska
✅ Business Link
✅ UBS

Doradzał korporacjom oraz małym średnim przedsiębiorstwom w Polsce. Posiada bogate doświadczenie teoretyczne i praktyczne w zakresie strategii marki i komunikacji w mediach cyfrowych. Wierzy, że nie ma jednej miary, dla działań SEO, SEM i SOCIAL MARKETING’U. Dlatego dostarcza osobiste, pasjonujące i dostosowane usługi dla każdego Klienta. Co najważniejsze za każdym razem pokazuje jak będzie pracować, tak aby osiągane wyniki były realne, jasne i rzetelne.

Michał Kowalczyk

Jak mówią o nim kursanci, Michał to jedyny trener, który płynnie tłumaczy z Excelowego na nasze. Pomaga ludziom odmieniać ich kariery, ucząc jak skutecznie korzystać z programu Excel.

Krzysztof Ostafiński

Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, radca prawny, socjolog, współpracujący w ramach projektów edukacyjnych z m.in. z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Rozwoju, Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Od ponad 10 lat obecny w środowisku akademickim realizując projekty z zakresu ekonomii i finansów.

Stanisław Serafin

Projektuję i tworzę wyjątkowe muchy w MUCHAMA – odpowiedzialnej marce, dzięki której możesz wyrazić siebie. Prowadzę także Studio Zamieszanie, w którym opracowuję kreatywne projekty marketingowe i poligraficzne oraz zajmuję się generowaniem pomysłów. W Zespole jestem wolnym elektronem, który po prostu robi Zamieszanie.

Paula Socha

Absolwentka pedagogiki. Poprzez kilkunastoletnią działalność prospołeczną, doświadczony praktyk w projektach. Współtwórca i koordynator wielu nowych przedsięwzięć, jak projekty Najlepszy Samorząd MRM Rawa Mazowiecka, Skill Up! Politechniki Łódzkiej, Akademia PSRP #zaPROJEKTowani. Trener w projekcie Warsztat Lidera oraz w organizacjach studenckich podczas konferencji szkoleniowych takich jak m.in. POLIgon Forum Uczelni Technicznych, Konwent Przewodniczących PSRP. W swojej działalności skupia się na tworzeniu zespołu, zarządzaniu nim, wyciąganiu potencjału z ludzi, poprawnej komunikacji, zarządzaniu czasem oraz projektami.

Marcin Styrna

Trener z uprawnieniami pedagogicznymi, facylitator, doradca, przedsiębiorca, członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu, Członek Rady Uczelni Politechniki Krakowskiej. Przez lata aktywnie działał w samorządności studenckiej, sprawował m.in. funkcje: Senatora Politechniki Krakowskiej, Przewodniczącego Samorządu Studentów oraz Doktorantów Politechniki Krakowskiej czy Przewodniczącego Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa. Posiada długoletnie praktyczne doświadczenie w zakresie budowania i zarządzania dużymi zespołami. Jako konsultant oraz trener pracował dla firm oraz instytucji z następujących branży: lotniczych, ochrony mienia, medycznych, PR, HR, organizacji ogólnopolskich festiwali, produkcyjnych, fundacji, ogólnopolskich organizacji studenckich oraz uczelni. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach z zakresu: budowania zespołu, motywacji, wolontariatu, rozwiązywania konfliktów, strategii. Członek Rady Doradczej EURODOC – Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców z siedzibą w Brukseli. Biznesowo związany z kilkunastoma podmiotami w tym: CEO w S&O Partners (firmie konsultingowo-szkoleniowej), CEO w Business Tailors (spółce zajmującej się budowaniem i łączeniem metod kreatywnych z narzędziami digital-media), co-Founder oraz Przewodniczący Rady Fundacji w Fundacji Polska Innowacyjna (zajmującej się wspieraniem młodych polskich innowatorów).

Tomasz Waleczko

Psycholog, trener PTP II st., ewaluator. Dyrektor regionalny i Senior Trainer w BrainCore Swiss.

Kilkanaście lat doświadczenia pracy z grupami oraz osobami indywidualnymi w zakresie rozwoju, wykorzystania potencjału, wprowadzania zmian. Kilkanaście tysięcy godzin pracy z nauczycielami, trenerami, doradcami.

W szkołach, poprzez szkolenia, przygotowuję młodzież i nauczycieli do realizacji celów edukacyjnych, społecznych i życiowych. W biznesie i organizacjach pozarządowych uruchomiamy proces zmiany perspektywy uczestników, sposobu przeżywania emocji i rozumienia świata. Zajmuję się również mierzeniem zmian i efektów działań rozwojowych.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu diagnozy organizacyjnej, ewaluacji wdrażanych zmian, klasycznych szkoleniach, jak i interwencjach, które wymagają ułożenia współpracy, komunikacji, wyznaczenia celów i opanowania emocji.

Prowadzę Instytut Witelon zajmujący się szkoleniami i badaniami, współracuję z Uniwersytetem SWPS, Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży

W BrainCore Swiss odpowiadam za rozwój narzędzi, wysoką jakość szkoleń i standardy prowadzonych konsultacji z klientami.

Paweł Wojtyczka

Prezes spółki asperIT.com oraz fundator Fundacji asperIT. Od 2006 r. przedsiębiorca, związany przede wszystkim z branżą IT. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej (Informatyka na Wydziale Elektroniki). Propagator idei wspierania osób z autyzmem w branży IT, współtwórca projektu asperIT. Prywatnie entuzjasta samorozwoju i sportu, mąż i ojciec dwójki dzieci.

Partnerzy