Szkoleniowcy

Agata Andrzejczyk

Przewodnicząca Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, członkini Rady Studentów Parlamentu Studentów RP. Była przedstawicielka w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ekspertka Quality Assurance Student Experts Pool. Lokalnie pełni funkcję Przewodniczącej Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwenta kierunku lekarskiego, a obecnie studentka zdrowia publicznego.
Dyrektorka Biura Prasowego Parlamentu Studentów RP, studentka Uniwersytetu Warszawskiego i samorządowczyni. Od 4 lat aktywnie działała w różnych gremiach samorządu studenckiego, gdzie jej praca głównie skupiała się na działaniach w social mediach. Właśnie tam, od zawsze odnajduje się najlepiej i zajmuje się tym z pasji. Planowanie, projektowanie grafik, budowanie harmonogramów, śledzenie statystyk to to, co lubi najbardziej. Żaden algorytm Mety nie jest jej straszny! Doświadczenie zdobywała, koordynując promocję wielu dużych projektów na UW tj. Campus Letni czy Kierunek Chęciny. Zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym, jest niepoprawną perfekcjonistką. Wszystko, czego dotknie, musi być zrobione od początku do końca, najdokładniej jak potrafi.

Aleksandra Araszkiewicz

Julia Bednarska-Leśniak

Wieloletnia działaczka samorządności studenckiej. Obecnie Wiceprzewodnicząca Parlamentu Studentów RP i ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W poprzednich latach członkini Rady Studentów Parlamentu Studentów RP (2021-2022), Przewodnicząca Forum Uczelni Niepublicznych (2022-2023) i Przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu (2019-2022). Autorka licznych publikacji i projektów merytorycznych skierowanych do samorządów studenckich. Zawodowo związana z branżą prawno-podatkową, prywatnie miłośniczka kiepskich książek, słabych filmów i płytkich seriali.
Działacz społeczny, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego oraz szkoleniowiec. W przeszłości m.in. Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2019-2022, najdłużej po 1989 r.. Członek kilkunastu zespołów i komisji odpowiedzialnych m.in. za jakość kształcenia, rozwój i programy strategiczne, wieloletni senator UW i członek struktur 4EU+ Alliance. Laureat Nagrody Głównej Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego. Twórca i pomysłodawca wyróżnianych i nagradzanych kampanii społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w promocji i marketingu społecznym. W swojej działalności łączy wizję rozwoju na rzecz dobra wspólnego z szacunkiem do przeszłości. Zwolennik pracy zespołowej i silnego zaangażowania społecznego. Wrażliwy na potrzeby innych ludzi, wytrwały w dążeniu do celu, tolerancyjny i otwarty na nowe wyzwania.

Kamil Bonas

Karol Fill

Absolwent logistyki na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej kadencji 2014 – 2016. Przewodniczący Prezydium Forum Uczelni Technicznych kadencji 2016. Szkoleniowiec z zakresu tematyki bezpieczeństwa, logistyki i organizacji imprez masowych, ofert sponsorskich oraz negocjacji. Producent imprez masowych i niemasowych oraz koordynator projektów. Związany z branżą eventową i gastronomiczną.
Dyrektor Biura Finansowego PSRP, a także ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W przeszłości przewodniczący, sekretarz oraz przewodniczący komisji prawno – dydaktycznej Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Koordynator główny Juwenaliów Poznańskich w 2018 roku. Były prezes Stowarzyszenia Forum Uczelnii Ekonomicznych. Członek wielu gremiów uczelnianych. Zawodowo związany z audytem wewnętrznym. W wolnych chwilach zawodnik futbolu amerykańskiego.

Michał Gerus

Abigail Hańczyk

Aktywna 4-letnia działaczka Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wiceprzewodnicząca i Członkini Prezydium ds. Mobilności Studentów Forum Uczelni Ekonomicznych w 2022, odpowiedzialna za projekty komisji branżowej. Koordynatorka projektów na poziomie wrocławskim jak i ogólnopolskim. Aktualnie Junior Project/Product Manager w firmie IT.
Członek Rady Studentów PSRP, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prawnik, współpracownik konsorcjum CYBERSCIENCE, dumny ex-przewodniczący FUniP, ex-przewodniczący Samorządu Studenckiego UŚ. Swoje doświadczenie zdobył podczas wieloletniej pracy na rzecz samorządności i samorządowców. Uwielbia poznawać nowych ludzi, gotowych do podejmowania wyzwań.

Tomasz Janocha

Michał Klimczyk

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktorant Szkoły Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Były członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. W latach 2019 – 2020 członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP. W działalności naukowej podejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem technologii wodorowych w lotnictwie.
Dyrektor Biura Marketingu i Public Relations UO, rzecznik prasowy Uniwersytetu Opolskiego oraz pełnomocnik rektora UO ds. studenckich. Prezes spółki akcyjnej, trener, nauczyciel i zapalony społecznik. Od najmłodszych lat aktywnie wspierał wiele instytucji pozarządowych zbierając doświadczenia w zarządzaniu organizacjami non profit. Jego obszarami zainteresowań są głównie te związane z komunikacją, PR, zarządzaniem zespołem zadaniowym oraz tworzenie i kierowanie zespołami kreatywnymi. W latach 2015-2016 członek rady wykonawczej, rzecznik prasowy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczący Komisji Promocji i Informacji PSRP. Od roku 2017 współpracował z Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego realizując zajęcia z zakresu sztuki wystąpień publicznych, budowania cech liderskich oraz zarządzania zespołem zadaniowym. Od roku 2019 prowadzi zajęcia, które realizowane są na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO z zakresu rzecznictwa prasowego, zarządzania projektem PR, zarządzania ludźmi oraz kampanii reklamowych. Od stycznia 2017 roku Członek Rady Instytutu Rozwoju Kompetencji Społecznych z siedzibą w Warszawie, w ramach działalności której realizował liczne szkolenia oraz prelekcje dla samorządów studenckich oraz organizacji młodzieżowych. Praktyk poszukujący potwierdzenia swoich tez w bibliotece.

Maciej Kochański

Maciej Korab

Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od wielu lat działacz na rzecz społeczności akademickiej, Były Przewodniczący Samorządu Studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, poza działalnością prospołeczną zajmuję się działalnością naukową w dziedzinie psychologii, neuropsychologii. Hobbista wędkarstwa, wielkich marzeń oraz historii Krakowa.
Aplikant radcowski, ekspert oraz koordynator zespołu ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, od wielu lat zaangażowany w samorządność studencką jako m.in. reprezentant studentów w organach i ciałach uczelni odpowiedzialnych za jakość kształcenia oraz szeroko pojęte sprawy studenckie. W latach 2018 – 2023 członek, a następnie wiceprzewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej działalności skupia się przede wszystkim na tematyce praw studenta, dydaktyki i rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

Mateusz Kopaczyński

Marcelina Kościołek

Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od wielu lat działacz na rzecz społeczności akademickiej, Były Przewodniczący Samorządu Studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, poza działalnością prospołeczną zajmuję się działalnością naukową w dziedzinie psychologii, neuropsychologii. Hobbista wędkarstwa, wielkich marzeń oraz historii Krakowa.
Członkini Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialna za współpracę zagraniczną. Delegatka z ramienia PSRP do European Students’ Union ora V4+. Studentka Inżynierii Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych na Politechnice Warszawskiej. Od początku studiów zaangażowana w działalność Samorządu Studentów, w szczególności w działania międzynarodowe. Była Przewodnicząca Komisji Zagranicznej SSPW oraz Student Forum międzynarodowego konsorcjum uczelni ENHANCE.

Urszula Lis

Katarzyna Płaczek

Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, członkini Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, członkini Zarządu Forum Uczelni Niepublicznych oraz ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Laureatka Gali Nagród Środowiska Studenckiego Uczelni Niepublicznych Grand Prix w kategoriach „Najaktywniejszy Rzecznik Praw Studenta” oraz „Student Artysta”. Studentka Psychologii w biznesie o specjalizacji Menadżera i organizacji oraz Trenera biznesu. Wyznaje przekonanie „ Przyszłość ułożysz sobie, dbając o teraźniejszość”, uważając że podejmowane teraz działania mają kluczowe znaczenie dla kształtowania naszej przyszłości.
Dyrektor Biura Prawnego PSRP oraz Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Uczelni Ekonomicznych, Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W przeszłości Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz członek wielu ciał gremialnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Prywatnie wielki fan piłki nożnej, sztuk walki oraz e-sportu.

Tomasz Maurek

Paulina Morawska

Wieloletnia działaczka Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zajmująca stanowiska m. in. Wiceprzewodniczącej, Przewodniczącej Komitetu Wykonawczego ds. Projektów, czy Członkini Prezydium ds. PR. Przewodnicząca Forum Uczelni Ekonomicznych w latach 2022-2023. Koordynatorka projektów tj. Mosty Ekonomiczne, Krajowa Konferencja PSRP. Aktualnie wspiera dział Kadr oraz Talent&Learning w firmie IT. Prywatnie miłośniczka podróży i mody.
Wieloletni działacz samorządości studenckiej: Członek Rady Studentów kadencji 2019-2020, Członek organów statutowych Forum Akademii Nauk Stosowanych PSRP od 2017 roku po dziś, Członek organów Samorządu Studenckiego MUP Oświęcim w latach 2015-2020, w tym jego Przewodniczący przez trzy kadencje. Z wykształcenia magister politologii. Zawodowo menadżer ds. marketingu. Działacz społeczny. Sekretarz Rady Osiedla Północ-Tysiąclecie w Chrzanowie. Członek 5 stowarzyszeń – lokalnych i ogólnopolskich – w tym sekretarz Stowarzyszenia Forum Akademii Nauk Stosowanych.

Mateusz Ostrowski

Marcin Pioch

Wieloletni działacz samorządowy, Dyrektor Biura Organizacyjnego PSRP, ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz prezes Stowarzyszenia Forum Uczelni Ekonomicznych. W przeszłości między innymi Przewodniczący Forum Uczelni Ekonomicznych, przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich. Kocha ludzi, dobrą zabawę, uśmiech od ucha do ucha, Formułe 1, klocki LEGO i każdego kto przychodzi na jego szkolenie. 
Członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP. Były Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz były Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Forum Uczelni Ekonomicznych. Wprowadził do swojego Samorządu wiele innowacyjnych rozwiązań związanych z strategią i podnoszeniem jakości pracy. Uwielbia ludzi, podróźe i dobry serial.

Mateusz Salamon

Karolina Szymkiewicz

W samorządności studenckiej aktywnie działa już od kilku lat i może się pochwalić pełnienie wielu funkcji, zarówno na płaszczyźnie uczelnianej, lokalnej, jak i ogólnopolskiej. Obecnie jest Członkinią Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczącą Forum Uczelni Niepublicznych oraz ekspertką ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Wojciech Tomaszewicz – rocznik 97’, podobno dobry. Jest doświadczonym samorządowcem, wolontariuszem, motocyklistą i podróżnikiem. W latach 2020-2023 był CEO spółki BWI. Absolwent Washington Business Week. W wolnym czasie tworzy podcast „Jak poznaliśmy Waszych przyjaciół?”. Niedawno udało mu się przejechać 14 000 km autostopem z Alaski do Patagonii. Na codzień jest fanem włoskiej kuchni, japońskiej kultury i latynoskich rytmów.

Wojciech Tomaszewicz

Krzysztof Walter-Croneck

Mówca z zamiłowania i wykształcenia. Student Retoryki Stosowanej na KUL, trener wystąpień publicznych w Akademii Retoryki oraz Dziennikarz Radiowy w Akademickim Radiu Centrum. W ciągu ostatniego roku przeszkolił kilkaset osób, zarówno w toku pracy indywidualnej jak i grupowej. Motto, które powtarza na każdych zajęciach to: “Są głupie pytania, ale to właśnie na nich uczymy się najlepiej”. Prywatnie: fan muzyki nieznośnej, słabych żartów i absurdu istnienia.
Członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, kierujący pracami komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia. Obecnie student zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Od 2018 roku zaangażowany w samorządność studencką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym czasie reprezentował głos studencki w Uniwersyteckiej Radzie ds. Kształcenia oraz przez blisko 2 lata pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Studenckich i Jakości Kształcenia. Od listopada 2022 roku jest również ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Swoje doświadczenie nabył przede wszystkim koordynując IX i XI edycję ogólnopolskiej konferencji Studenckie Forum Jakości czy kierując pracami nad ankietyzacjami i studenckimi zmianami w regulaminie studiów. W wolnym czasie ogrywa strategie czasu rzeczywistego oraz prowadzi sesje RPG.

Waldemar Wojna

Paweł Zdybel

Członek Rady Wykonawczej ds. współpracy zewnętrznej PSRP, Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, działacz samorządowy od 2019 roku, Organizator projektów, m.in. takich jak: KULturalia 2022/23, Gala Sukcesu 2021/22/23, Gala Jubileuszu 50-lecia USS KUL, itp. Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Członek Rady Studentów Lublina w kadencji 2021-2022. Absolwent studiów licencjackich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, obecnie student Bezpieczeństwa narodowego i Stosunków międzynarodowych II stopnia. Prywatnie pasjonat sportów siłowych i zimowych. Kapral rezerwy Wojska Polskiego.

Kontakt

Parlament Studentów RP
ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa

konferencja@psrp.org.pl
+48 506 188 880

www.psrp.org.pl